[Sa] Еvennet IRC

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 15:41:42 EET 2012


В 15:38 +0200 на 25.02.2012 (сб), Vladimir Germanov написа:
> On 25 February 2012 15:08, lyudmil georgiev <lyudmil.georgiev at gmail.com> wrote:
> >
> > Може ли да дадете малко информация за линкването?
> >
> 
> Ами за да се свържат сървърите трябва да бъдат описани в ircd.conf при
> ratbox синтаксиса е следния:
> 
> connect "irc.u8.ludost.net" {
>    host = "78.128.6.188";
>    send_password = "password";
>    accept_password = "anotherpassword";
>    port = 6667;
>    hub_mask = "*";
>    #leaf_mask = "*.uk";
>    class = "server";
>    /* flags: controls special options for this server
>     * encrypted  - marks the accept_password as being crypt()'d
>     * autoconn   - automatically connect to this server
>     * compressed  - compress traffic via ziplinks
>     * topicburst  - burst topics between servers
>     * ssl     - ssl/tls encrypted server connections
>     */
>    flags = compressed, topicburst;
> };
> 
> Като също така на сървъра с който се свързваш трябва да има описано
> същото нещо и същите пароли за твоя сървър. Общо взето това е. Аз в
> момента се мъча да подкарам ssl за да пробваме да се свържем и по ssl.

... вероятно само трябва send_password и accept_password да са
разменени :)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/92f11bb6/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list