[Sa] Fwd: ntp проблеми

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 15:47:47 EET 2012


В 15:43 +0200 на 25.02.2012 (сб), Georgi Georgiev написа:
> Разлики в конфовете не виждам, но leap indicator-a ми е 11, явно там
> епроблема. Как се променя? 
> _______________________________________________

Не точно се променя.

По принцип ако е 01 или 10 значи, че тоя месец ще се добавя/маха
високосна секунда (в internet има подробно описание защо изщобщо трябва
да има такова нещо). 11 значи, че нещо не е в ред в синхронизацията :)

Виж дали не можеш да пуснеш ntpd в debug режим и да видиш дали там няма
да изскочи нещо.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/58dab44c/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list