[Sa] Еvennet IRC

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 15:59:59 EET 2012


В 15:49 +0200 на 25.02.2012 (сб), Vladimir Germanov написа:
> On 25 February 2012 15:41, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> >
> > ... вероятно само трябва send_password и accept_password да са
> > разменени :)
> >
> 
> Да :) Въпрос подкарвал ли си ratbox-a със твое CA за сертификати? Аз
> се мъча, правя си мое CA самоподписвам го, създавам сертификат за
> irc.u4.ludost.net, описвам го в ircd.conf, но като се пробвам да се
> свържа ми дава грешка:
> 15:48:22 -!- Irssi: Connecting to irc.u4.ludost.net [78.128.6.184] port 6697
> 15:48:22 -!- Irssi: warning SSL handshake failed: Connection reset by peer

Има лог и на клиента, и на съвръра, има debug режим... Те са твоите
приятели :)

(например може irc сървъра да няма permission-и да чете файловете с
ключовете и т.н.)
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/8258263b/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list