[Sa] Fwd: ntp проблеми

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 16:10:25 EET 2012


В 15:59 +0200 на 25.02.2012 (сб), Georgi Georgiev написа:
> debugging mode-a не връща нищо, закача се ок, мисля да пробвам да
> солжа пак отметката на utc на виртуалбокс-а, но ме съмнява че е от
> това, все пак то има общо с машината на която е пуснат виртуалбокс ако
> не греша. 
> _______________________________________________

Каква отметка за UTC? Часовникът на phyllis е по utc, би трябвало да
кажеш и на vbox-а, че е така. 

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/13a45328/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list