[Sa] irc monitoring

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 26 10:56:38 EET 2012


В 10:37 +0200 на 26.02.2012 (нд), "Боби Б." написа:
> On 25.02.2012, at 22:58, Vasil Kolev wrote:
> > Пуснах monitoring на irc-то, за момента следи основно дали ги има irc
> > сървърите, утре вероятно ще го пипна и да брои колко link-нати има.
> > [...]
> 
> 
> Забелязах, че в nagios-а IRCd на u7 е маркирано като flapping. По
> наблюдения (Connect/Disconnect в лога) nagios-а опитва да се свърже
> всяка минута, има минути, за които не се регистрира опит и тогава в
> лога на nagios-а се появява
> 
>     IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not authenticate
> 
> Възможно ли е грешката да е следствие на това, че nagios-а влиза с
> един и същи nick и от един и същи host във всеки сървър, а те са
> свързани в мрежа и nick-овете се дублират? Това също е от лога:
> 
>     KILL (ircd1660!monitor at F34DE44A.BCB37CA4.F949F7A5.IP) by
> irc.u5.ludost.net(irc!irc.u5.ludost.net (Nick Collision))


Възможно е. Аз лично това го видях като timeout, т.е. отварях връзката,
пишех командите отнемше почти минута irc сървъра да ми отговори.

Аз проверявам веднъж на няколко минути, сложете нещо да ме пуска :)
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120226/9dfabcb7/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list