[Sa] Сбирката на 26.02

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 26 21:19:53 EET 2012


http://sa.ludost.net/logs/log.20120226.txt - логът от тази вечер.

Имаше малко отсъстващи, като цяло обсъдихме irc мрежите, u9 се отказа от
курса (има един желаещ, ако той отпадне, пак ще има честния random да
избира участници да поддържат машината).

Като временно занимание до следващата задача (т.е. докато се появи u9),
evennet и oddnet имат да си подкарат по едно локално CA, за да може и за
по-нататъка да се подписват локални сертфикати, а evennet имат да си
доподкарат server-to-server SSL-а.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120226/68416386/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list