[Sa] downtime от тая нощ

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Mon Feb 27 11:31:44 EET 2012


При мен u4 беше целенасочено, в 3 вечерта ме хванаха "лудите"  и пипах по
ircd демона.
On 27 Feb 2012 11:11, "Vasil Kolev" <vasil at ludost.net> wrote:

> Добрутро,
>
> Гледайки history-то на nagios-а, u0 още не отговаря от време на време, а
> в около 3 часа u4 е спрял да отговаря тотално (т.е. давал е connection
> refused) за 10 минути:
>
> Service Critical[2012-02-27 03:00:53] SERVICE ALERT:
> u4;IRCD;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL: Could not connect socket (Connection
> refused)
>
> Service Ok[2012-02-27 03:10:53] SERVICE ALERT: u4;IRCD;OK;HARD;10;IRCD
> ok - Current Servers: 5
>
> Ето това може да се види за u0:
>
> [2012-02-27 02:47:53] SERVICE ALERT: u0;IRCD;OK;SOFT;2;IRCD ok - Current
> Servers: 5
> Service Unknown[2012-02-27 02:46:53] SERVICE ALERT:
> u0;IRCD;UNKNOWN;SOFT;1;IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not
> authenticate
> Service Ok[2012-02-27 02:41:53] SERVICE ALERT: u0;IRCD;OK;SOFT;2;IRCD ok
> - Current Servers: 5
> Service Unknown[2012-02-27 02:40:53] SERVICE ALERT:
> u0;IRCD;UNKNOWN;SOFT;1;IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not
> authenticate
> Service Ok[2012-02-27 02:35:53] SERVICE ALERT: u0;IRCD;OK;SOFT;2;IRCD ok
> - Current Servers: 5
> Service Unknown[2012-02-27 02:34:53] SERVICE ALERT:
> u0;IRCD;UNKNOWN;SOFT;1;IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not
> authenticate
>
>
> Тези неща могат да се видят на http://phyllis.ludost.net/nagios3/ в
> history, погледнете дали може да ги изчистите преди следващата задача.
> --
> Regards,
> Vasil Kolev
>
> _______________________________________________
> sa mailing list
> sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/02dcc471/attachment.html>


More information about the Sa mailing list