[Sa] oddnet IRC

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Mon Feb 27 11:56:50 EET 2012


Значи аз си направих един https://www.cacert.org/ сертификат.
Процедурата е лесна - трябва човек да има MX запис и пуснато smtp
(e.g. python's smtpd.DebuggingServer).

Т.к. това CA се признава от debian по подразбиране (за добро или за
лошо...) аз съм го сложил на моят irc сървър и в момента си върви с
него (естествено u5 не може да се върже към моя 6699).


More information about the Sa mailing list