[Sa] oddnet IRC

Dimitar Mavrodiev dmavrodiev at gmail.com
Mon Feb 27 12:35:23 EET 2012


Идеята не беше ли да OddNET и EvenNET да подкарат по един собствен CA? Или
по-добре един root CA (да речем Sysadmin Non-Course CA) и два intermediate
подписани от него.

2012/2/27 Tocho Tochev <tocho.tochev at gmail.com>

> Значи аз си направих един https://www.cacert.org/ сертификат.
> Процедурата е лесна - трябва човек да има MX запис и пуснато smtp
> (e.g. python's smtpd.DebuggingServer).
>
> Т.к. това CA се признава от debian по подразбиране (за добро или за
> лошо...) аз съм го сложил на моят irc сървър и в момента си върви с
> него (естествено u5 не може да се върже към моя 6699).
> _______________________________________________
> sa mailing list
> sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/7e55cb4f/attachment.html>


More information about the Sa mailing list