[Sa] Evennet S2S ssl

b2 b2 at playtime.bg
Mon Feb 27 15:57:43 EET 2012


On пн, 2012-02-27 at 15:25 +0200, lyudmil georgiev wrote:

> Всички ли ползваме версия 3.0.7?  Този от листата споменава, че при
> него си работи на 3.0.6.

При мене е 3.0.6 на сървъра . 
Ще се окаже в последна сметка , че тия пакети са компилирани без
подръжка на openssl. 
В инфото за пакета не виждам да има --enable-openssl - ето как изглежда
пакета на сървъра :

ircd: version ircd-ratbox-3.0.6
ircd: libratbox version: 20100125_0-26757 - GNUTLS: compiled (2.8.6),
library(2.8.6)


 ето как след като си го компилирах на лаптопа с apt-get source
ircd-ratbox ...

ircd: version ircd-ratbox-3.0.6
ircd: libratbox version: 20100125_0-26757 - Using SSL: OpenSSL 0.9.8k 25
Mar 2009 compiled: 0x9080bf, library 0x9080bf


До довечера ще направя пакет за да го пробваме него.
Странно че към клиентите всичко е ок , не би ли трябвало ако няма
подръжка на ssl и натам да има проблем?

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/e9ff7771/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/e9ff7771/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list