[Sa] Evennet S2S ssl

b2 b2 at playtime.bg
Mon Feb 27 18:03:08 EET 2012


On пн, 2012-02-27 at 17:42 +0200, Vasil Kolev wrote:

> В 15:57 +0200 на 27.02.2012 (пн), b2 написа:
> > On пн, 2012-02-27 at 15:25 +0200, lyudmil georgiev wrote:
> > > Всички ли ползваме версия 3.0.7?  Този от листата споменава, че при
> > > него си работи на 3.0.6.
> > При мене е 3.0.6 на сървъра . 
> > Ще се окаже в последна сметка , че тия пакети са компилирани без
> > подръжка на openssl. 
> > В инфото за пакета не виждам да има --enable-openssl - ето как
> > изглежда пакета на сървъра :
> > 
> > ircd: version ircd-ratbox-3.0.6
> > ircd: libratbox version: 20100125_0-26757 - GNUTLS: compiled (2.8.6),
> > library(2.8.6)
> > 
> > 
> > ето как след като си го компилирах на лаптопа с apt-get source
> > ircd-ratbox ...
> > 
> > ircd: version ircd-ratbox-3.0.6
> > ircd: libratbox version: 20100125_0-26757 - Using SSL: OpenSSL 0.9.8k
> > 25 Mar 2009 compiled: 0x9080bf, library 0x9080bf
> > 
> > 
> > До довечера ще направя пакет за да го пробваме него.
> > Странно че към клиентите всичко е ок , не би ли трябвало ако няма
> > подръжка на ssl и натам да има проблем?
> > 
> Те и двата имат SSL, просто единия ползва gnutls, другия openssl. Има
> някаква вероятност това да е проблема.

Явно оно си иска OpenSSL за тая екстра , build-нах пакет със
'--enable-openssl'  и то взе че тръгна :)

2012/2/27 15.53 Link with irc.u4.ludost.net[unknown at 78.128.6.184]
established: (TS6 SSL QS EX CHW IE GLN KNOCK ZIP TB ENCAP SERVICES RSFNC
SAVE SAVETS_100) link

Пакета е за debian 6 x86_64.


Поздрави.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/70fd2c75/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: face-smile.png
Type: image/png
Size: 873 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/70fd2c75/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ircd_ratbox.deb
Type: application/x-deb
Size: 640694 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/70fd2c75/attachment.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/70fd2c75/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list