[Sa] u9

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 27 18:49:35 EET 2012


В 03:11 +0200 на 27.02.2012 (пн), Vasil Kolev написа:
> Понеже няма външен кандидат, u9 минава в ръцете на u5 и u7. Затрил съм
> каквото имаше, сложил съм ключовете и т.н. Пишете в листата, като сте
> готови с вдигането на услугите.
> 

Може би трябваше да питам какви са ви плановете да вдигнете машината, ще
стане ли днес/утре ?:)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/c182bd51/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list