[Sa] Evennet S2S ssl

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Mon Feb 27 19:24:01 EET 2012


Добавихме и u2 към SSL връзките остана u0 :)

За тези които искат да си прекомпилират пакета с поддръжка на openssl,
могат да използват например следните стъпки:
$ mkdir build
$ cd build
$ apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev libssl-dev
$ apt-get source ircd-ratbox
$ apt-get build-dep ircd-ratbox
$ cd ircd-ratbox ......
Редактира се файлът debian/rules:
той има подобен вид
#!/usr/bin/make -f

include /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mk
include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk

DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services \
    --prefix=/usr \
    --with-confdir=/etc/ircd-ratbox \
    --with-logdir=/var/log/ircd-ratbox \
    --with-helpdir=/usr/share/ircd-ratbox/help \
    --with-moduledir=/usr/lib/ircd-ratbox \
    --disable-ltdl-install

Добавя се след --enable-services --enable-openssl т.е. трябва да изглежда
нещо подобно:
DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services
--enable-openssl \

Да не се забрави \ накрая :) След това трябва да се намирате в директорията
ircd-ratbox...
$ fakeroot debian/rules binary
Ако всичко мине без грешка прекомпилирания пакет трябва да се намира в
build директорията.
След като се инсталира може след apt-get update и apt-get upgrade да покаже
че иска да обнови ircd-ratbox не го обновявайте. За да не ви го обновява
може да се направи следното:
$ echo 'ircd-ratbox hold' | dpkg --set-selections
Друг вариант е преди компилиране да се смени версията на пакета.

Поздрави,
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/8923e1aa/attachment.html>


More information about the Sa mailing list