[Sa] Evennet S2S ssl

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 27 20:11:30 EET 2012


В 19:24 +0200 на 27.02.2012 (пн), Vladimir Germanov написа:
> Добавихме и u2 към SSL връзките остана u0 :)
> 
> 
> За тези които искат да си прекомпилират пакета с поддръжка на openssl,
> могат да използват например следните стъпки:
> $ mkdir build
> $ cd build
> $ apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev libssl-dev
> $ apt-get source ircd-ratbox
> $ apt-get build-dep ircd-ratbox
> $ cd ircd-ratbox ...... 
> Редактира се файлът debian/rules:
> той има подобен вид
> #!/usr/bin/make -f
> 
> 
> include /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mk
> include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk
> 
> 
> DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services \
>     --prefix=/usr \
>     --with-confdir=/etc/ircd-ratbox \
>     --with-logdir=/var/log/ircd-ratbox \
>     --with-helpdir=/usr/share/ircd-ratbox/help \
>     --with-moduledir=/usr/lib/ircd-ratbox \
>     --disable-ltdl-install
> 
> 
> Добавя се след --enable-services --enable-openssl т.е. трябва да
> изглежда нещо подобно:
> DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services
> --enable-openssl \
> 
> 
> Да не се забрави \ накрая :) След това трябва да се намирате в
> директорията ircd-ratbox...


Стандартният начин за това е вместо дългото описание да се направи 
diff -u oldfile newfile
и тоя patch да се използва да се apply-не в/у файла, доста по-лесно
става :)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/5f5c77c8/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list