[Sa] Evennet S2S ssl

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Mon Feb 27 20:46:06 EET 2012


On 27 February 2012 20:36, lyudmil georgiev <lyudmil.georgiev at gmail.com> wrote:
> Както и:
>
> * irc.u0.ludost.net irc.u0.ludost.net :0 u0 IRC Server for SA.ludost.net
> * irc.u6.ludost.net irc.u0.ludost.net :1 irc.u6.ludost.net irc server
> * irc.u4.ludost.net irc.u6.ludost.net :2 u4 ircd server for SA course
> * irc.u2.ludost.net irc.u4.ludost.net :3 u2 ircd server for SA course
> * irc.u8.ludost.net irc.u6.ludost.net :2 irc.u8.ludost.net irc server
> * * :End of /LINKS list.
>
>
> 2012/2/27 lyudmil georgiev <lyudmil.georgiev at gmail.com>
>>
>> >2012/2/27 Vladimir Germanov <v.germanov at gmail.com>
>> >Още не си се свързал :) Трябва да редактираш ircd.conf и където са
>> >блоковете за свързване към сървърите
>> >да промениш порт-а на 6697 и добавиш флаг ssl. Ето ти един пример:
>> >
>> >connect "irc.u8.ludost.net" {
>> >      host = "78.128.6.188";
>> >       send_password = "XXXXX";
>> >       accept_password = "XXXXX";
>> >       port = 6697;
>> >       hub_mask = "*";
>> >       class = "server";
>> >       flags = compressed, topicburst, autoconn, ssl;
>> >};
>>
>> Променил съм конфига, ето какво виждам в сървъра даже:
>>
>> * irc.u0.ludost.net[0SA] --------------------------- | Users:     1
>> (25.0%)
>> *  `- irc.u6.ludost.net[6UU] ----------------------- | Users:     1
>> (25.0%)
>> *      |- irc.u8.ludost.net[8UU] ------------------- | Users:     1
>> (25.0%)
>> *      `- irc.u4.ludost.net[4SA] ------------------- | Users:     1
>> (25.0%)
>> *          `- irc.u2.ludost.net[2SA] --------------- | Users:     0 (
>> 0.0%)
>
>

Да вече всички сме свързани със SSL.

С /links и /map не ти показва дали си свързан по SSL само ти показва
дали си свързан към някой. Единият вариант е да използваш командата
/stats c
C *@127.0.0.1 ASTZ irc.u6.ludost.net 6697 server
S в ASTZ показва че си свързан по SSL или другия вариант е да
прегледаш serverlog-a там трябва да има нещо такова
Link with irc.u2.ludost.net[unknown at 78.128.6.182] established: (TS6
SSL QS EX CHW IE GLN KNOCK ZIP TB ENCAP SERVICES RSFNC SAVE
SAVETS_100) link

Поздрави,


More information about the Sa mailing list