[Sa] u6 dns

b2 b2 at playtime.bg
Tue Feb 28 11:07:59 EET 2012


On вт, 2012-02-28 at 11:01 +0200, Vasil Kolev wrote:

> В 09:55 +0200 на 28.02.2012 (вт), b2 написа:
> > Добрутро ,
> > 
> > Маниакс , да опишеш u6 във NS на u8  и u0 , u0 нещо се мота и ми бичи
> > REFUSED , днеска ще го стегна да пусне зоната , u8 отговаря.
> 
> Я пак. Да опиша u6 като nameserver на u0 и u8, или да го сложа да е
> nameserver за зоните на u0 и u8?
> 
> _______________________________________________
> sa mailing list
> sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa


И двете. Само DNS-a на u0 не отговаря , но като види това да опише ,
моля.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/1188b77f/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/1188b77f/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list