[Sa] Evennet S2S ssl

b2 b2 at playtime.bg
Tue Feb 28 12:30:21 EET 2012


On вт, 2012-02-28 at 10:58 +0200, Vasil Kolev wrote:

> В 10:27 +0200 на 28.02.2012 (вт), b2 написа: 
> 
> > Искам да попитам как се прави това - да направиш патч по дефаулт да
> > пуска дадена опция в configure-a ? OS independant става дума.
> > 
> > Мерси предварително. 
> 
> Няма проблем в configure-то, проблемът е как debian са го компилирали...
> Вероятно е било в среда без openssl. Иначе, ето аз как генерирах patch-а
> (attach-нат е към писмото):
> 
> vasil at nymphadora:~$ cd course 
> vasil at nymphadora:~/course$ apt-get source ircd-ratbox
> Четене на списъците с пакети... Готово
> Изграждане на дървото със зависимости    
> Четене на информацията за състоянието... Готово
> Пакетирането на „ircd-ratbox“ се разработва в система за контрол на версиите „Git“ на адрес:
> git://git.debian.org/collab-maint/ircd-ratbox.git
> Необходимо е да се изтеглят 3204 kB архиви изходен код.
> Изт:1 http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing/main ircd-ratbox 3.0.7.dfsg-1 (dsc) [1489 B]
> Изт:2 http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing/main ircd-ratbox 3.0.7.dfsg-1 (tar) [3105 kB]
> Изт:3 http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing/main ircd-ratbox 3.0.7.dfsg-1 (diff) [97,6 kB]
> Изтеглени 3204 kB за 1с (1649 kB/сек)  
> gpgv: Signature made 8.11.2011 (вт) 1,16,48 EET using DSA key ID 90267086
> gpgv: Can't check signature: public key not found
> dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./ircd-ratbox_3.0.7.dfsg-1.dsc
> dpkg-source: info: extracting ircd-ratbox in ircd-ratbox-3.0.7.dfsg
> dpkg-source: info: unpacking ircd-ratbox_3.0.7.dfsg.orig.tar.gz
> dpkg-source: info: unpacking ircd-ratbox_3.0.7.dfsg-1.debian.tar.gz
> dpkg-source: info: applying contrib_modules_install_path
> dpkg-source: info: applying contrib_top_distclean
> dpkg-source: info: applying use_system_libltdl
> dpkg-source: info: applying relibtoolization
> dpkg-source: info: applying gcc_format-security_fix
> vasil at nymphadora:~/course$ cp -a ircd-ratbox-3.0.7.dfsg ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig 
> vasil at nymphadora:~/course$ cd ircd-ratbox-3.0.7.dfsg
> vasil at nymphadora:~/course/ircd-ratbox-3.0.7.dfsg$ vi debian/rules 
> vasil at nymphadora:~/course/ircd-ratbox-3.0.7.dfsg$ cd ..
> vasil at nymphadora:~/course$ diff -urN ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig ircd-ratbox-3.0.7.dfsg
> diff -urN ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig/debian/rules ircd-ratbox-3.0.7.dfsg/debian/rules
> --- ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig/debian/rules	2011-11-08 01:02:46.000000000 +0200
> +++ ircd-ratbox-3.0.7.dfsg/debian/rules	2012-02-28 10:52:34.171450958 +0200
> @@ -4,6 +4,7 @@
> include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk
> 
> DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services \
> +	--enable-openssl \
> 	--prefix=/usr \
> 	--with-confdir=/etc/ircd-ratbox \
> 	--with-logdir=/var/log/ircd-ratbox \
> vasil at nymphadora:~/course$ diff -urN ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig ircd-ratbox-3.0.7.dfsg > ratbox.diff
> 
> 
> 
> 
> Всеки може да го приложи с 
> apt-get source ircd-ratbox
> cd ircd-ratbox-квото-е-там
> patch -p1 < /path/to/ratbox.diff
> 
> Би трябвало да работи за почти всичките съществуващи deb пакети на ratbox.

Е хубаво де , ако не е дебиан и нямаш $whateva/debian/rules ? 
Това питам.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/5c9ef1b4/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/5c9ef1b4/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list