[Sa] Evennet S2S ssl

b2 b2 at playtime.bg
Tue Feb 28 12:54:54 EET 2012


On вт, 2012-02-28 at 12:38 +0200, Vasil Kolev wrote:

> В 12:30 +0200 на 28.02.2012 (вт), b2 написа:
> 
> > Е хубаво де , ако не е дебиан и нямаш $whateva/debian/rules ? 
> > Това питам. 
> 
> Ми ако имаш инсталиран openssl, ще го link-не, толкова. Такъв му е
> default-а :)

Не ми отговаряш на въпроса който е : КАК (стандартно - демек има ли
такъв файл и как се казва) ако си напиша нещо и то има configure опции и
make файл и така нататък да му кажа кои опции на configure-a са enabled
по default ? Сещаш ли се ? 


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/f25e5260/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/f25e5260/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list