[Sa] Evennet S2S ssl

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 28 13:08:55 EET 2012


В 12:54 +0200 на 28.02.2012 (вт), b2 написа:
> On вт, 2012-02-28 at 12:38 +0200, Vasil Kolev wrote: 
> > В 12:30 +0200 на 28.02.2012 (вт), b2 написа:
> > 
> > > Е хубаво де , ако не е дебиан и нямаш $whateva/debian/rules ? 
> > > Това питам. 
> > 
> > Ми ако имаш инсталиран openssl, ще го link-не, толкова. Такъв му е
> > default-а :)
> Не ми отговаряш на въпроса който е : КАК (стандартно - демек има ли
> такъв файл и как се казва) ако си напиша нещо и то има configure опции
> и make файл и така нататък да му кажа кои опции на configure-a са
> enabled по default ? Сещаш ли се ? 
> 

Има. Ако искаш да отделиш прилична част от живота си за да схванеш
autoconf, да пипнеш опциите и да направиш тая задължителна вместо
enabled by default. Има книга, дето е online,
http://sourceware.org/autobook/ .
 
Иначе, по принцип configure се генерира от .ac файловете, а Makefile се
генерира от configure-то. Никога не съм писал такива неща, само съм
слушал плашещи разкази от занимаващи се с тях :)

-- 
Regards,
Vasil Kolev

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/1fbed792/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list