[Sa] пускане на следващата задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 28 15:26:37 EET 2012


Така като гледам, от снощи вече няма alert-и в nagios-а, та вероятно
може да приема всички че са си готови с услугите, с подкарването на
машините и т.н.. Някой трябва ли му още време да довърши нещо, или може
да ви пускам следващата задача?

Ако няма нещо до 18:00, ще я пратя в листата.
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/a83a17b7/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list