[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 28 18:00:19 EET 2012


Следващата задачка е не е съвсем техническа и е  доста често срещана -
предаване на нещата, които поддържаш на някой друг, и приемането на
такива от някой.
(предното да се приема като оправдание защо това е нещо реално, а не
просто проява на моя садизъм)

Съвсем накратко - uX трябва да си предаде машината на (X+7) % 10, и да
приеме (X-7) % 10.

Трябва да опишете кой от кого е приел / на кого е предал машината във
wiki-то, с дата, час и т.н., да си оправите достъпа, да разберете как
работят услугите и въобще всичко, което би ви потрябвало,
за да се чувствате комфортно да админствате тия машини. За да е
по-весело - без преинсталиране на чуждата машина :)

Идеята е, че не винаги имаме възможност да избираме с какво работим, за
това хубавата документация, доброто инсталиране и правилната поддръжка
правят една система лесна за предаване и поемане. Също
така трябва да не се привързваме към машините като към малки деца, или
към някакъв си наш метод за правене на всичко и да вкарваме всичко в
неговите граници.
(яд ме е, че не се намери някой желаещ да ползва нещо по-различно, като
opensolaris, plan9 или някой windows)

p.s. това не е най-гадната задача в курса.
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/4a3ba97e/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list