[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 28 18:21:19 EET 2012


В 18:15 +0200 на 28.02.2012 (вт), Georgi Georgiev написа:
>     
>     Съвсем накратко - uX трябва да си предаде машината на (X+7) %
>     10, и да
>     приеме (X-7) % 10.
>     
> 
> 
> Случайно да имаш някаква грешка в тая схема, или аз съм тъп, че не ми
> излизат сметките нещо? 

Няма грешка. На един предаваш, от друг приемаш :)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/b77ce3c5/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list