[Sa] Следваща задача

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Tue Feb 28 18:38:50 EET 2012


On 28 February 2012 18:33, Vladimir Germanov <v.germanov at gmail.com> wrote:
> On 28 February 2012 18:23, lyudmil georgiev <lyudmil.georgiev at gmail.com> wrote:
>> модул от десет :)
>>
>>
>> 2012/2/28 Georgi Georgiev <georgi.int at gmail.com>
>>>
>>> да ама както го разбирам се получава в моя случай 2+7  делено на
>>> десет...което значи че предавам машината на..?
>>
>
> #include <iostream>
>
> using namespace std;
>
> int main() {
>
> int i = 0;
> for (i;i<10;i++)  {
>        cout << "u" << i << endl;
>        cout << "Predal:" << (i+7)%10 << endl << "Priel:" << (i-7)%10 << endl;
>        }
> }
>
> Това ли трябва да е резултата, защото ако е това наистина се получава
> малко объркване... например аз u4 трябва да предам на u1 и да приема
> от u3, а u3 приема от мен пък трябва да предаде на u0.. не трябва ли
> да предаде на мен? Може и аз да греша някъде...
>
> u0
> Predal:7
> Priel:-7
> u1
> Predal:8
> Priel:-6
> u2
> Predal:9
> Priel:-5
> u3
> Predal:0
> Priel:-4
> u4
> Predal:1
> Priel:-3
> u5
> Predal:2
> Priel:-2
> u6
> Predal:3
> Priel:-1
> u7
> Predal:4
> Priel:0
> u8
> Predal:5
> Priel:1
> u9
> Predal:6
> Priel:2

Може би и аз да съм в грешка ако е unsigned int... :)


More information about the Sa mailing list