[Sa] Следваща задача

"Боби Б." 606u at dir.bg
Tue Feb 28 19:27:23 EET 2012


On 28.02.2012, at 18:00, Vasil Kolev wrote:
> Следващата задачка е не е съвсем техническа и е  доста често срещана -
> предаване на нещата, които поддържаш на някой друг, и приемането на
> такива от някой.

Имам следното предложение: нека всички участващи да качим публичните си ключове в wiki-то, на виртуалната машина да създадем по един потребител с името на машината (uX at uX), да инсталираме публичния ключ на приемащия и да създадем по един файл с root-паролата. Аналогично и на phyllis, но там файла с паролата да е за потребителя uX at phyllis. Как ви звучи?


More information about the Sa mailing list