[Sa] Следваща задача

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Tue Feb 28 19:29:18 EET 2012


On 28 February 2012 19:04, Yordan Radunchev <jordan.radunchev at gmail.com> wrote:
> for i in {0..9}; do echo "$(($i+7%10)) >  $i > $(($i-7%10))"; done
>
При изпълнение на скрипта се получава:
7 > 0 > -7
8 > 1 > -6
9 > 2 > -5
10 > 3 > -4
11 > 4 > -3
12 > 5 > -2
13 > 6 > -1
14 > 7 > 0
15 > 8 > 1
16 > 9 > 2

Горе е написано (х+7)%10, а във скрипта правиш x +7%10 което мисля е
различно... дори да се промени срипта на
for i in {0..9}; do echo "$((($i+7)%10)) > $i > $((($i-7)%10))"; done
7 > 0 > -7
8 > 1 > -6
9 > 2 > -5
0 > 3 > -4
1 > 4 > -3
2 > 5 > -2
3 > 6 > -1
4 > 7 > 0
5 > 8 > 1
6 > 9 > 2
Което е същото което получавам и аз по горе


More information about the Sa mailing list