[Sa] Следваща задача

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Tue Feb 28 19:51:35 EET 2012


2012/2/28 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> Следващата задачка е не е съвсем техническа и е  доста често срещана -
> предаване на нещата, които поддържаш на някой друг, и приемането на
> такива от някой.
> (предното да се приема като оправдание защо това е нещо реално, а не
> просто проява на моя садизъм)
>
> Съвсем накратко - uX трябва да си предаде машината на (X+7) % 10, и да
> приеме (X-7) % 10.

Няколко неща:
1) Уби рибата с тази задача...
2) Явно следващия път трябва да сложиш малко повече математика в теста.
3) Прехвърлянето на какво ниво се извършва - смяна на phyllis
user-ите, местене на виртуални машини + смяна на IP-та, само местене
на виртуални машини, или просто даване на достъп до виртуалните
машини?
4) Какво правим с "прокълнатите" машини (e.g. 9)?


More information about the Sa mailing list