[Sa] Следваща задача

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Tue Feb 28 20:01:18 EET 2012


On 28 February 2012 19:51, Tocho Tochev <tocho.tochev at gmail.com> wrote:
> 2012/2/28 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
>> Следващата задачка е не е съвсем техническа и е  доста често срещана -
>> предаване на нещата, които поддържаш на някой друг, и приемането на
>> такива от някой.
>> (предното да се приема като оправдание защо това е нещо реално, а не
>> просто проява на моя садизъм)
>>
>> Съвсем накратко - uX трябва да си предаде машината на (X+7) % 10, и да
>> приеме (X-7) % 10.
>
> Няколко неща:
> 1) Уби рибата с тази задача...
> 2) Явно следващия път трябва да сложиш малко повече математика в теста.
> 3) Прехвърлянето на какво ниво се извършва - смяна на phyllis
> user-ите, местене на виртуални машини + смяна на IP-та, само местене
> на виртуални машини, или просто даване на достъп до виртуалните
> машини?
> 4) Какво правим с "прокълнатите" машини (e.g. 9)?

и u6 също е прокълната и се обслужва от u0 и u8. Но на мен така и не
ми стана ясно как ги сметна колегата
Yordan Radunchev ?  Явно днес не ми е ден за математика .. :(


More information about the Sa mailing list