[Sa] Следваща задача

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Tue Feb 28 20:10:13 EET 2012


2012/2/28 Vladimir Germanov <v.germanov at gmail.com>:
> и u6 също е прокълната и се обслужва от u0 и u8. Но на мен така и не
> ми стана ясно как ги сметна колегата
> Yordan Radunchev ?  Явно днес не ми е ден за математика .. :(

в общи линии x%10=y значи че y e в интервала [0,9] и (x+n*10)=y за n
някакво цяло число
( (-3)%10 = -3+10*1 = 7; 14%10=14-1*10=4)

python <<<'for x in range(0,10): print("%d gives to %d and receives
from %d" % (x, (x+7)%10, (x-7)%10))'


More information about the Sa mailing list