[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 29 00:24:07 EET 2012


В 18:51 +0100 на 28.02.2012 (вт), Tocho Tochev написа:

> 1) Уби рибата с тази задача...
> 
Съвсем сериозно казвам, че няма да е най-ужасната задача тая.

> 3) Прехвърлянето на какво ниво се извършва - смяна на phyllis
> user-ите, местене на виртуални машини + смяна на IP-та, само местене
> на виртуални машини, или просто даване на достъп до виртуалните
> машини?

Не се местят ip-та и машини, дава се достъп до account-а на phyllis и до
самата виртуална машина и вече там както се уговорите. Представете си го
като да отивате на работа в нова фирма.

> 4) Какво правим с "прокълнатите" машини (e.g. 9)?

Разменят се хората, които се занимават. Например двамата от u9 поемат u6
и я предават на на човека, който се е занимавал с u2.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120229/bb084789/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list