[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 29 00:24:59 EET 2012


В 19:58 +0200 на 28.02.2012 (вт), lyudmil georgiev написа:


> И също така колко време имаме - предполагам до утре вечерта трябва да
> сме ги разменили? 

Четвъртък следобед, за да мога да ви дам следващата и да направим сбирка
в неделя (ако е удобно, ако не - казвайте).

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120229/5cf5a575/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list