[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 29 00:29:38 EET 2012


В 19:27 +0200 на 28.02.2012 (вт), "Боби Б." написа:
> On 28.02.2012, at 18:00, Vasil Kolev wrote:
> > Следващата задачка е не е съвсем техническа и е  доста често срещана -
> > предаване на нещата, които поддържаш на някой друг, и приемането на
> > такива от някой.
> 
> Имам следното предложение: нека всички участващи да качим публичните
> си ключове в wiki-то, на виртуалната машина да създадем по един
> потребител с името на машината (uX at uX), да инсталираме публичния ключ
> на приемащия и да създадем по един файл с root-паролата. Аналогично и
> на phyllis, но там файла с паролата да е за потребителя uX at phyllis.
> Как ви звучи?

Предлагам да правите това много внимателно. Помислете как някой друг
може да вземе достъпа от вас, докато го предавате или приемате :)

(сигурен съм, че Емил вече са му хрумнали няколко идеи как да прихване
нещо или да подмени нещо :) )
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120229/7272366c/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list