[Sa] Следваща задача

"Боби Б." 606u at dir.bg
Wed Feb 29 10:35:21 EET 2012


On 29.02.2012, at 00:24, Vasil Kolev wrote:
>> 4) Какво правим с "прокълнатите" машини (e.g. 9)?
> 
> Разменят се хората, които се занимават. Например двамата от u9 поемат u6
> и я предават на на човека, който се е занимавал с u2.

В този резултат има нещо гнило: както аз го смятам, двамата с Емил трябва да *предадем* u9 на u6 и да *вземем* u2:

> Съвсем накратко - uX трябва да си предаде машината на (X+7) % 10, и да
> приеме (X-7) % 10.


?


More information about the Sa mailing list