[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 29 11:02:28 EET 2012


В 10:35 +0200 на 29.02.2012 (ср), "Боби Б." написа:
> On 29.02.2012, at 00:24, Vasil Kolev wrote:
> >> 4) Какво правим с "прокълнатите" машини (e.g. 9)?
> > 
> > Разменят се хората, които се занимават. Например двамата от u9 поемат u6
> > и я предават на на човека, който се е занимавал с u2.
> 
> В този резултат има нещо гнило: както аз го смятам, двамата с Емил трябва да *предадем* u9 на u6 и да *вземем* u2:
> 


Точно така - взимате u2 като екип, като отделно си вземате каквото ви се
пада индивидуално.


-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120229/33d4d413/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list