[Sa] Следваща задача

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 29 11:04:52 EET 2012


В 10:58 +0200 на 29.02.2012 (ср), tie написа:
> On 02/29/2012 12:24 AM, Vasil Kolev wrote:
> > В 19:58 +0200 на 28.02.2012 (вт), lyudmil georgiev написа:
> >
> >
> >> И също така колко време имаме - предполагам до утре вечерта трябва да
> >> сме ги разменили?
> > Четвъртък следобед, за да мога да ви дам следващата и да направим сбирка
> > в неделя (ако е удобно, ако не - казвайте).
> >
> Петък вечер? До четвъртък ще съм затрупан с работа.

Става.


Нека всички да кажат като са готови, за да пусна следващата (която ще е
комбинация). Петък вечер е съвсем крайния срок.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120229/f2a3d486/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list