[Sa] Свързване на Even и Odd IRC мрежи

b2 b2 at playtime.bg
Fri Mar 2 17:19:17 EET 2012


On пт, 2012-03-02 at 17:02 +0200, Vladimir Germanov wrote:

> Давайте идеи какво ще правим :)


Петък вечер ? 

Предлагам да започнем с голяма водка.
После както дойде.

Най-чистият вариант е да се преинсталира , ама нещо не ме кефи така , ще
потърся начин (ако има такъв в допустимите граници на изцикляне разбира
се) да се подкара както си е в момента , ако не ... ясно е.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120302/6c49e1ed/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120302/6c49e1ed/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list