[Dict] Въпрос за архива

Daniel Duraliyski daniel.duraliyski at animacenter.net
Sun Feb 6 13:18:41 EET 2005


Здравейте,

къде се намира в момента архива на този пощенски списък? Бих желал да 
видя обсъжданията за превода на различни думички и какво е решено да се 
използва, за да има някаква съгласуваност на моя превод с това което ще 
се превежда от останалите за специфичните тремини.

ПоздравиMore information about the Dict mailing list