[Dict] Zbrox се върна и е отмъстителен (Преводи за Гном)

Alexander Shopov ash at contact.bg
Tue Jan 18 20:50:45 EET 2005


nautilus-cd-burner: http://i-space.org/blog/i18n/index.php?show=index&id=368
gnome-games: http://i-space.org/blog/i18n/index.php?show=index&id=367
gnome-user-share: http://i-space.org/blog/i18n/index.php?show=index&id=366
goobox: http://i-space.org/blog/i18n/index.php?show=index&id=365

Благодаря на Р.Райков, познат още като Зброкса
ал_шопов


More information about the Dict mailing list