[Dict] Re: [Members] Mialing list za prevodachi

Iassen Pramatarov turin at fsa-bg.org
Wed Jan 19 10:13:54 EET 2005


On ср, 2005-01-19 at 10:02 +0200, Valery Dachev wrote:
> Ми моля, моля :). А къде се развива действието всъщност ? 

 Това беше разговор от списъка на членовете на fsa, при отговора в
бързината не съм поизрязал текста ;) Всъщност само обсъдихме
преместването и ангажираността на FSA със този лист.

> В момента списъка администрирам аз. Няма проблем да има и няколко
> администратора. Стига да има желаещи.

 Не знаех дали ти ще имаш възможност да се занимаваш със списъка, затова
май взаимно се предложихме с Шопов ;)

> >  Има и възможност да се "налее" стария архив.
> Има два варианта - да се опитам да извадя архива така, както е в ezmlm на бившия сървър
> (което не знам как става, но не е невъзможно да го направя). Другия вариант да е ви дам моя
> архив. Все пак съм най-старият член на този списък :)

 Доколкото разбирам от страниците на gmane.org, достатъчен е линк към
уеб-архив, те там си поддържат формати и интерфейси на различни сървъри
за списъци. естествено, предполагам, че е възможно да се налее и mbox
файл.
 Вкарването на архива става само с одобрението на админа/-ите на
списъка. Но нека все пак изчакаме да бъде записан самият списък dict@,
след това да видим как да прехвърлим архива ;)

-- 
| Iassen Pramatarov
|        a.k.a. turin
| home: http://iassen.projectoria.org/book/
| jabberID: xmpp:turin at jabber.org
| Projectoria team
| Free Software Association - Bulgaria
\_____________________________________
 http://projectoria.org  |  http://fsa-bg.org \More information about the Dict mailing list