[Dict] Re: [LS-Dict] Feed

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Mon Jan 24 19:01:11 EET 2005


On Sun, Jan 09, 2005 at 11:55:34AM +0200, radostin.radnev at mail.bg wrote:
> Как е най-добре да се преведе Feed?
> 
> Източник
> Новина
> Статия
> Информация
> Данни
> Ресурс

Друг вариант е "захранване".

Антон

P.S. Да видим сега ще се получи ли писмото ми, та да нямам вече
оправдание защо не пиша. :-)More information about the Dict mailing list