[Dict] Превод на езиците според iso639-2

Vladimir Georgiev vladimir at bulport.com
Mon Jan 31 10:33:08 EET 2005


On Mon, 31 Jan 2005 04:37:01 +0100, Daniel Duraliyski 
<daniel.duraliyski at animacenter.net> wrote:

> Здравейте,
> интересувам се има ли някъде официален български превод на списъка със 
> световните езиците според iso639-2. За сега съм използвал част от 
> превода направен за Gnome и останалата част си ги преведох сам. Изпитвам 
> силни съмнения, че не съм точен в това което съм превеждал сам.

Официален превод май няма.

Когато подготвяхме списъка с езици за Opera, първо аз се опитах да направя 
списък, който се оказа, че има доста грешки.

След това Николай Филипов се зае много по-педантично и търпеливо и след 
поредица от консултации с проф. Живко Бояджиев (май беше в СУ и се 
занимава с езици, не си спомням, Николай вероятно знае) създаде следния 
списък:
http://o.bulport.com/index.php?item=72
който всъщност е стегнат вариант на следната по-подробна оригинална 
таблица:
http://o.bulport.com/images/items/72/tablica.htm

След това имахме отзиви по таблицата от учен от ИМИ на БАН (Иван Держански 
ако се не лъжа), който също се занимава с езици. Той намери някакви неща 
дето не му харесват в таблицата. Николай щеше да обсъжда възраженията на 
Держански с проф.Бояджиев, но това или не е станало, или поне аз не знам 
да има резултати, ще се опитам да разбера.

Влади


More information about the Dict mailing list