[Dict] Работа със сертификати

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Wed Nov 2 12:44:08 EET 2011


Здравейте,

Много моля, който е наясно с работата със сертификати, има малко свободно време и желае да помогне, нека хвърли един поглед на този 
превод [1]. Всякакви забележки и преводи са добре дошли!

Благодаря предварително!

[1] https://www.transifex.net/projects/p/certmonger/resource/main/l/bg/view/

Валентин Ласков More information about the Dict mailing list