[Dict] Помощ! - Fedora spins и ... сега накъде?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Fri Nov 18 15:11:01 EET 2011


А по втората част на писмото ми ще се изкажете ли? :)

----- Original Message ----- 
From: "Nick" <nickan at gmail.com>
To: "Bulgarian translators' team" <dict at fsa-bg.org>
Sent: Friday, November 18, 2011 2:50 PM
Subject: Re: [Dict] Помощ! - Fedora spins и ... сега накъде?


| -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
| Hash: SHA1
|
| On 11/18/2011 01:29 PM, Zlatko Popov wrote:
| > Вариации. Някак си ми е по-кратко и по-пивко.
|
| ами ако ще е за пиене -- девиации също става ;)
|
| мутации няма да споменавам, че ще разводня темата :D
|
| > На 17 ноември 2011, 17:44, Valentin Laskov <laskov at festa.bg
| > <mailto:laskov at festa.bg>> написа:
|
| > Здравейте,
|
| > "What is a spin? Fedora spins are alternate versions of Fedora,
| > tailored for various types of users via hand-picked application
| > sets and other customizations." [1]
|
| > В основния сайт "spins" съм го превел като "разновидности".
|
| > Дали има по-добър вариант?
|
| > [1] https://spins.fedoraproject.org/about
|
| > В основния сайт:
| > http://fedoraproject.org/bg/get-fedora-options#spins
|
| > Текстовете:
| > https://www.transifex.net/projects/p/fedora-web/resource/spins-fedoraproject-org/l/bg/view/
|
| >
| >
| Докато пишех това се запитах, кое би трябвало да се преведе с
| > приоритет? Навремето, когато започнах, реших, че първото и
| > най-важно е основният сайт. От 6 месеца насам той е преведен
| > напълно. А сега? Кое следва?
|
| > - сайтът spins.fedoraproject.org <http://spins.fedoraproject.org>
| > [2] - потребителският интерфейс на инструментите в операционната
| > система [3] - пакети от GNOME и други [4] - части от
| > документацията, свързани с инсталирането и първи стъпки с Fedora
| > [5] - или друго?
|
| > Как мислите вие? Предварително благодаря на всички отзовали се!!!
| > На тези, които не отговорят, но отделят от времето си за размисли
| > по моите проблеми - също благодаря!
|
| > Поздрави! В. Ласков
|
| > [2]
| > https://fedora.transifex.net/projects/p/fedora/r/fedora-websites/l/bg/
| >
| >
| [3] https://fedora.transifex.net/projects/p/fedora/r/fedora-main/l/bg/
| > [4]
| > https://fedora.transifex.net/projects/p/fedora/r/fedora-upstream-projects/l/bg/
| >
| >
| [5] https://fedora.transifex.net/projects/p/fedora/r/fedora-docs/l/bg/
|
| - -- 
| the lunatics are in my head
| - ---------------------------
| Nick Angelow
| -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
| Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
| Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
|
| iQIcBAEBAgAGBQJOxlSgAAoJEDrZAAaeaGg7xxAP/1ZT/QPaASz+1oeimkBmWPWp
| 9GP6KAWMXSiIQJwr/as6lrlItWWJPrk7Y+GS9LgG6fB/35iwiXgubX99eBmk+Rf9
| NSymwnW1+3KxbyDnPbuB/dvUaYv07iYAfI9gDYmPjgKsZXg/H08m29+nKn9C3K1d
| zj+ymaagC6zC3IQXySP5BQfHIVq3WZnRgBithsLk6r5BT04XOYYFWIUNvNPafrie
| MCjiHwctoXP0rB8p8zHlSDRf3Yly26aODG+lx2so2gIrOa/oHn4Odw/c+TlYrVfH
| /pXFstDEuW5tMdUDEVAbQIb5/gqxlnh493C6810MG1ZF2oUyUEykT1vUVYrWVrqH
| oqvu1bqSgpBvDiCPdlYbLDho4p4CfpwTH3Ynu5bIuasR/lr5oXABgBC6EYLYOmZj
| FNtKEsqrzFlTycCEaPhOMRLlEfyvJ5DszAAuG5JblG4K9EvYU+E0XiMbfF26X+17
| P46n3X5QjTLpWJ/irvT2dG8wn7FIhcaFeRWqkqEF/8BSRwbasQNm8AJfZNy14m8V
| zKavwqc9ulcg/MGkcgJ5bXnto08kql8WSo8VgPgSE68zMrQZdGuS0NK8kiN8/Nd7
| z3ptSWfkC34g27bTjKdJFnBwjvJVxLyrM48QGdZhejvilhzdORRZxAtdySDGvR3+
| B1KyyYFL794dWdSwdOiB
| =GRAf
| -----END PGP SIGNATURE-----
| _______________________________________________
| Dict mailing list
| Dict at fsa-bg.org
| http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
| More information about the Dict mailing list