[Dict] ПрПрПр - Програмно-преводачески проблем :)

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Mon Nov 21 21:44:32 EET 2011


Здравейте,

Едни терзания ме терзаят ... Ще се опитам да съм кратък:

Превеждам SweetHome3D. За новата версия има едно

HomePane.SELECT_OBJECT_MENU.Name=Select object
HomePane.SELECT_OBJECT_MENU.MnemonicKey=O

Това е опция от контекстно меню, появяващо се с цъкане на десния бутон на 
мишката и от него "Select object" може да се избере с мишката или от 
клавиатурата с клавиша О на латиница. Добре, ама клавиатурата може да е 
превключена на кирилица. Ако го сменя с О на кирилица, тогава задължително 
клавиатурата трябва да е превключена на кирилица.

Мога да пиша на автора за да го направи с две букви - Олат, Окир, но тогава 
клавишите - възможности за избор се намаляват наполовина и не ми харесва. 
Този проблем може ли да се реши чрез Ctrl и Alt комбинации?

В More information about the Dict mailing list