[Dict] Доколко са преведени проектите на Mozilla

Огнян Кулев ogi at tower.3.bg
Wed Oct 5 20:25:18 EEST 2011


На  2.10.2011 17:36, Alexander Shopov (Александър Шопов) написа:
> Firefox и Thunderbird имат активни преводачи. Има ли някой намерение да
> превежда Mozilla Lightning?

Преводачът с началния превод вече е доста зает. Ако искаш поеми превода, 
така че да имаме поне Calendar 1.0. Новите низове са много малко.

$ svn checkout http://svn.openfmi.net/mozilla-bg/mozilla-beta-po/calendar/

(превод)

$ svn diff > patch-for-ogi at tower.3.bg

–Огнян Кулев


More information about the Dict mailing list