[Dict] Помощ за превода на flip

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Tue Oct 18 12:19:26 EEST 2011


Здравейте,

моля за помощ за превеждане на flip. Става дума за двустранно отпечатване на хартия. Единият вариант е да се получи документ, който 
се разгръща наляво като списание или книга, а другият е да се разгръща нагоре като листи захванати в горната част за дъска като 
flipchart. Това са текстовете на английски и вариантите за превод

Double-sided printing - Двустранно отпечатване
Long edge (standard) - По дългата страна (стандартно)
Short edge (flip) - По късата страна (.....)

Благодаря!
В. Ласков More information about the Dict mailing list