[Dict] shader в clutter

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Sun Oct 30 11:20:57 EET 2011


В 10:58 +0200 на 30.10.2011 (нд), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа:

> Става дума за следните термини в clutter. 

Какво е състоянието на превода? Имаш ли нужда от помощ?

> vertex:  връх
> fragment: фрагмент
> shader:  програма за графична обработка
> vertex shader:
>      програма за графична обработка на върхове
> fragment shader:
>      програма за графична обработка на фрагменти
> 

Няма ли да е по-добре, ако се вмъкне триизмерна или 3D по някакъв начин?
Има ли смисъл от такова поясняване изобщо? Доколкото знам в двуизмерни
сцени и обекти тези техники не се използват.
More information about the Dict mailing list