[Dict] shader в clutter

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Sun Oct 30 12:01:08 EET 2011


В 11:39 +0200 на 30.10.2011 (нд), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа:
> >Доколкото знам в двуизмерни сцени и обекти тези техники не се използват.
> shader е кратка (типично) програма заредена в графичната карта, която се 
[...]

Благодаря за подробното обяснение. В такъв случай бележките и въпросите
ми отпадат.

> На OpenFest съм дал заявка за две кратки лекции (lightning talk) -
> състояние на GNOME и TigerVNC.

Аз до София няма да мога да се замъкна. Ще гледам записите, когато/ако
излязат, въпреки, че за GNOME ми е почти ясно.

Успех.


More information about the Dict mailing list