[Dict] SMS

Anton Katsarov anton at katsarov.org
Wed Sep 7 09:14:24 EEST 2011


В 07:26 +0300 на 07.09.2011 (ср), Krasimir Chonov написа:
> Може би не е най-подходящото място където да гледам, но в Skype думата
> SMS е преведена като „Кратко съобщение“ (КС). 

Според мен трябва да си остане SMS. Не мисля, че който и да е
собственически софтуер може да бъде критерий за превод. Най-малкото си
нямат списък на преводачите, а N глави винаги мислят по-добре от
една :-)

Освен това и мобилните оператори го налагат като SMS, което означава, че
и за потребителите ще е най-ясно така.

Поздрави:
-- 
Антон Кацаров
anton at katsarov.org
http://www.katsarov.org/
Ако не отговарям на писмата Ви: http://6lyokavitza.org/mail
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://zver.fsa-bg.org/pipermail/dict/attachments/20110907/83eef402/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list