[Dict] 20110901: Backup of gtp TRAC on fsa-bg.org FAILED!

Alexander Shopov (Александър Шопов) lists at kambanaria.org
Mon Sep 12 07:51:21 EEST 2011


Аз имам в момента достъп до fsa-bg.org
Да, като забие, машината търся кой да я рестартира — нестабилно
захранване и дъно.
В момента малко по малко се мигрират нещата от zver към marla.
ал_шоповMore information about the Dict mailing list