[Dict] План и срокове за GNOME.3.2

Yavor Doganov yavor at gnu.org
Fri Sep 16 23:47:59 EEST 2011


Alexander Shopov (Александър Шопов) wrote:
> Естествено трябва да помагате.

Сашо, мен не ме брой.  Съжалявам да го кажа, но това няма да бъде
първия цикъл, в който съм абсолютен фигурант.

Имам известни здравословни проблеми (оттам и финансови), а от тази
година и малката ми дъщеря е ученичка (трима ученици == BUCKS_MAX).
Като капак съвсем отскоро ще бъда безработен, така че всичките ми
усилия в момента са съсредоточени да намеря някакво ново препитание,
ако се наложи и на друго поприще.  Ножът е опрял о кокала много
болезнено :-(.

Малкото време, което отделям за свободен софтуер, е съсредоточено в
поредния епичен GNUstep-ски преход в Дебиан.  Надявам се да се завърна
като преводач за следващия цикъл, липсва ми това време.


More information about the Dict mailing list